240306 Resilient livsmedelsförsörjning

Ingenjörer för Miljön Väst och Chalmersska Ingenjörsföreningen Väst
inbjuder till CaféAfton med

Gunnar Rundgren och Martin Berg

Onsdag 6 mars kl. 18.00 – 19.30

Hållbar och resilient livsmedelsförsörjning!

Överproduktion – miljöpåverkan – arbetsvillkor -matsvinn – övervikt

Stadsnära odling – stadsdelsväxthus

Gunnar Rundgren har arbetat med de flesta sidor av ekologiskt jordbruk. 1977 startade han Torfolk Gård, pionjär inom ekologisk odling och livsmedelsförädling, där han bodde och verkade till 2008. 1985 var han en av grundarna av KRAV och dess första ordförande och sedermera verksamhetsledare till 1992 samt även ordförande för den internationella samarbetsorganisationen för ekologiskt lantbruk,  IFOAM, 2000-2005. Ikväll ger Gunnar sin syn på hur livsmedelsförsörjningen kan bli hållbar och resilient både i Sverige och globalt. Tvärtom de dominerande uppfattningarna präglas jordbruket av överproduktion, särskilt av spannmål vilket i sin tur driver ökad animaliekonsumtion (särskilt av kyckling och gris), stort matsvinn, övervikt, ökad bioenergi från jordbruket, låga livsmedelspriser och en snabb utslagning av jordbrukare i både Nord och Syd. Samtidigt som effektiviseringen av jordbruket har varit enorm är arbetsvillkoren för både bönder och lantarbetare mycket dåliga jämfört med andra grupper och jordbrukets miljöpåverkan är mycket stor

Martin Berg, planeringsledare på Stadsnära Odling, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad, ger en överblick över stadens arbete med att skapa fler möjligheter för göteborgarna att odla och ökad produktion av mat på stadens mark, från odlingslåda till hektar. Han kommer även prata självförsörjningsgrad, medskapande, stadsdelsväxthus, spillvärme, stadsbonden, Lilla Änggården, Modellodlingen på Angereds Gård, tillsammansodlingar, testbäddar och samverkan

Gunnar Rundgren medverkar på Zoom från Uppsala liksom René Mortensen från Karlstad. Martin Berg och kvällens moderator Håkan Lindgren är på plats i Arena: Första Lång i Göteborg.

Tid: onsdag 6 mars 2024, kl. 18.00-19.30.

Plats: Hyresgästföreningen ARENA: Första Lång Första Långgatan 17B i Göteborg samt via Zoom
Zoom-länk för anslutning till Zoom https://us02web.zoom.us/j/86249738364

Mötes-ID: 862 4973 8364
Lösenkod: 188136
Inspelning: Caféaftnar, MiljöPubar och Miljöl spelas in och kan ses i efterhand på  https://ingenjorerformiljon.se/medlemssida/ om du är medlem.

Mera om kvällens talare

Gunnar Rundgren: De bärande principerna för en hållbar livsmedelsproduktion är ett cirkulärt livsmedelssystem som bygger på betydligt mer slutna kretslopp av näringsämnen och organiskt material, återkoppling mellan djurhållning och växtodling och mellan livsmedelskonsumtionen och landskapen som producerar maten vi äter. Lika viktigt som de planetära gränserna är de lokala kretsloppen. På det stora hela vet vi redan mycket väl hur man skall driva ett hållbart jordbruk – problemet är att det inte är lönsamt. Förändringen innefattar också en förändrad syn på mat från att vara produkter som säljs och köps och som innehåller kvantifierade näringsämnen till att vara uttryck av relationer mellan människa och natur och mellan människor.

Gunnar Rundgren arbetade mycket under perioden 1996-2012 med global utveckling av ekologiskt lantbruk där han lett projekt i bland annat Östafrika, före detta Jugoslavien och Sydostasien med uppdragsgivare som FN-organen UNEP, UNCTAD och FAO, Världsbanken och Sida. Han gör konsultuppdrag och föreläser för ideella organisationer, företag och offentlig sektor. Gunnar är ledamot av Kungliga Skogs och Lantbruksakademin. Han har skrivit ett antal böcker, senast Den stora ätstörningen 2016, Kornas planet 2020 och Det levande 2023. Gunnar bloggar på  http://tradgardenjorden.blogspot.com/ och på engelska på https://gardenearth.substack.com/ .

 

Du blir medlem i Ingenjörer för Miljön och stödjer vår verksamhet genom att swisha 100 kr till 123 255 4699 och ange namn, e- post och mobilnummer.  https://ingenjorerformiljon.se/ 

Du kan också bli medlem i Chalmersska Ingenjörsföreningen  https://avancez.se/vast

Våra samarbetsorganisationer

240304 Miljöl El från Helios

 

 

El från Helios – MILJÖL 4 mars 2024

Magnus Rahm, medgrundare och projektchef på Helios Nordic Energy,

berättar om deras bidrag till den svenska solparksresan som började år 2014 med Megawattparken på 1,0 MW utanför Västerås till Helios nyligen driftsatta 21,2 MW i samma kommun. MegaWatt-parkens solföljande system gjorde ingen vidare succé på marknaden men immigrerar nu från sydligare breddgrader i ny tappning vilket skapar möjligheter i svensk miljö.
Hur går projektutvecklingen till och vad är egentligen de stora utmaningarna med att få till stora solcellsparker?
Hur tänker man kring dimensionering och vad händer på solmarknaden?
Vad skiljer en takanläggning på 20 kW från en solpark på mark på 20 MW?
Vad innebär en solpark för den biologiska mångfalden och hur arbetar Helios med främjande åtgärder?

 

Kom och lyssna på Magnus och ställ dina egna frågor. Njut av den ekologiska stjärnkocken Rune Kalf-Hansens urgoda mat.
OBS! Maten måste du beställa när du anmäler dig. Max 70 personer i publiken. Först till kvarn med matbeställning gäller. Välj:

STOCKHOLM – med kött, fisk eller vegetariska frikadeller     Varm mat            Stor protion

KÖPENHAMN – med kött, fisk eller vegetariska frikadeller     Smörrebröd        Mindre måltid

NUUK – med kött, fisk eller vegetariska frikadeller                  Tunnbrödsrulle    Mindre måltid

OBS! Kött, fisk eller veg?
Det blir också allsång. Ny text till groovy melodi skriven

MILJÖLs motto sen starten 1996 gäller nu i allra högsta grad:
“Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”

Restaurang Kantin ligger på Bolinders Plan 3. Gå ut från Stockholms Centralstation uppe på Klarabergsviadukten och gå 3-4 minuter på Klarabergsviadukten över till Kungsholmen.
Bästa läget för kollektivtrafikresande!  Use your brain – go by train

Till MILJÖL är alla välkomna!
Du behöver varken vara artist, läkare eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner

Vi ses i restaurang Kantin mellan 17-18 för en matig AW.
Kl 18 börjar vi med sången. Kapten Zoom leder oss

Kvällens föredrag börjar ca kl 18:15 och som vetgirig publik är ni varmt välkomna med era frågor, IRL eller via ZOOM.
The more the merrier! MILJÖL är ett socialt vattenhål för alla oss engagerade i en hållbar utveckling.
Barn är alltid välkomna! Och ungdomar! Och alla åldrar!

En kort genomgång av DNS – Det Naturliga Steget – kommer att ges. Frågor om DNS varmt välkomna! Vi vill sprida DNS! Du kan hjälpa oss med det!
Hjärtligt välkommen!

MILJÖL arrangeras av Artister för Miljön, Läkare för Miljön, Idrottare för Miljön, Ingenjörer för Miljön, Gretas Gamlingar och KlimatAktion Stockholm med hjälp av vänligt bistånd från Rune Kalf-Hansen.

ANMÄLAN & MATBESTÄLLNING: per.ribbing@gmail.com
Join Zoom Meeting. Mar 4, 2024, 06:00 PM STOCKHOLM
https://us02web.zoom.us/j/84573338958
Mötes-ID: 84573338958
Lösenkod: 142485

 

Motion till årsmötet 2024

Sista dag för motion är 31 januari

Årsmötet 2024 kommer att hållas i april

24-01-29 En jord för alla, Wijkman

 

En MILJÖL för alla – 29 januari

Anders Wijkman talar om helheten – baserad på Earth4All –
eller i svensk översättning: “En Jord för Alla”.

Earth4All ger en sammanfattande bild vad som hänt i världen – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – de senaste 50 åren.Avstampen tas i “Limits to Growth” (1972) och slutsatsen är att världen följer Business as Usual-scenariot från den rapporten. Kombinationen av en allt snabbare klimatförändring och utarmningen av en rad vitala ekosystem bådar inte gott.

Rapporten tar dock ett positivt grepp och utvecklar en ekonomisk modell som integrerar ekonomi, social utveckling och miljö/klimat. Slutsatsen vi drar är att en omställning till en hållbar och mycket bättre värld är möjlig –
genom 5 transformativa förändringar:
i) adressera fattigdomen med kraft;
ii) arbeta för större jämlikhet – för större rättvisa men också för att öka tilliten i samhället;
iii) stärk kvinnors ställnng;
iv) byt ut det storskaliga industriella jordbruket mot ”regenerativt jordbruk”; samt
v) byt ut det fossilbaserade energisystemet mot förnybar energi med fokus på elektrifiering och effektivisering.

Det blir också allsång för alla
MILJÖLs motto sen starten 1996 gäller nu i allra högsta grad:

“Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”

Det är med stor glädje vi hälsar dig varmt välkommen tillbaka till Scandic Grand Central, Stockholm.
Bästa läget för kollektivtrafikresande!  Use your brain – go by train
Till MILJÖL är alla välkomna!

Du behöver varken vara artist, läkare eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner

 

Vi ses i Teaterbrasseriet på Scandic Grand Central mellan 17-18 för en AW.
Strax innan kl 18 går vi upp till konferensen där vi välkomnar oss med sång

Kvällens föredrag börjar ca kl 18:15 och som vetgirig publik är ni varmt välkomna med era frågor, IRL eller via ZOOM.

The more the merrier! MILJÖL är ett socialt vattenhål för alla oss engagerade i en hållbar utveckling.
Barn är alltid välkomna! Även denna pub är era barn extra varmt välkomna!

En kort genomgång av DNS – Det Naturliga Steget – kommer att ges.
Frågor om DNS varmt välkomna! Vi vill sprida DNS! Du kan hjälpa oss med det!
Hjärtligt välkommen!

MILJÖL arrangeras av Artister för Miljön, Läkare för Miljön, Idrottare för Miljön, Ingenjörer för Miljön, Gretas Gamlingar och KlimatAktion Stockholm med hjälp av vänligt bistånd från Scandic Grand Central, Stockholm.

ANMÄLAN: per.ribbing@gmail.com

Join Zoom Meeting. Jan 29, 2024, 06:00 PM STOCKHOLM

https://us02web.zoom.us/j/89558165631
Mötes-ID: 895 5816 5631

Lösenkod: 185692

 

24-02-07 Miljöpub om Skredet – med OH presentation

Ingenjörer för Miljön Väst och
Chalmersska Ingenjörsföreningen Väst
inbjuder till miljöpub med

Karin Odén och Per Danielsson från
Statens Geotekniska Institut (SGI)

Onsdag 7 februari kl. 18.00 – 19.30
Wijkanders Restaurang, Vera Sandbergs allé 5B
AW från kl 17.00

OH Ras skred erosion

E6-skredet i Stenungsund!
Ras, skred och erosion –
hur påverkas vi och hur påverkar vi?

 

Alla blev vi överraskade av E6-skredet i Stenungsund … inte E6:an en gång till! Vi som bor i Västsverige minns Surteraset 1950, Tuveraset 1977 och E6 vid Småröd i Munkedal 2006. Varför ser marken ut som den gör i Sverige? Påverkar klimatförändringen? Kan vi göra något? Många frågor men i kväll får vi en inblick i hur det står till med skred, rasrisker och erosion med fokus på Västsverige.

Kvällens talare är Karin Odén, civilingenjör ,väg- och vatten, 1996 inriktning geoteknik inom stabilitetsfrågor på avdelning Sekretariatet för Göta Älv samt Per Danielsson, civilingenjör ,väg- och vatten, och nationell samordnare för stranderosion på avdelning Georisker och geodata.

Genom med Chalmersska Ingenjörsföreningen Lokalavdelning Väst har vi fått tillgång till Wijkanders Restaurang på Vera Sandbergs Allé 5B. För tidigare caféaftonbesökare så ligger lokalen i samma område som ”gamla” Ekocentrum gjorde. Tag spårvagnen mot Chalmers och stig av vid Kapellplatsen. Kom gärna redan kl 17 för en AW där du kan köpa varmkorv och öl och vi får också tid för eftersnack fram till kl 21. Varmt välkomna till en högaktuell miljöpub på Wijkanders Restaurang i Göteborg.

Kvällens moderator är Håkan Lindgren och på Zoom finns IfMs ordförande Magnus Hedenmark.

Tid: onsdag 7 februari 2024, kl. 18.00-19.30. AW från kl 17 .
Plats: Wijkanders Restaurang, Vera Sandbergs Allé 5B i Göteborg samt via Zoom
Zoom-länk för anslutning till Zoom https://us02web.zoom.us/j/83363757137
Mötes-ID: 833 6375 7137
Lösenkod: 145329

Inspelning: Caféaftnar, miljöpubar och Miljöl spelas in och kan ses i efterhand på https://ingenjorerformiljon.se/medlemssida/ om du är medlem.

 

OH Ras skred erosion

 

 

 

23-12-06 Hans Abrahamsson om social hållbarhet

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med
Hans Abrahamsson

 

Onsdag 6 december kl. 18.00 – 19.30

 Hans Abrahamsson om social hållbarhet och demokratisera demokratin

 

Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, som har varit verksam vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet och som gästprofessor i globala politiska studier vid Malmö Högskola, föreläser om social hållbar utveckling och demokrati.

Många kommuner har aktivt börjat arbeta med uppfyllandet av FN:s globala mål för en hållbar utveckling i alla dess dimensioner (ekonomiskt, socialt och ekologiskt) – Agenda 2030. Vikten av medborgarnas och föreningslivets delaktighet betonas av såväl de förtroendevalda kommunpolitikerna som av den kommunala förvaltningen. Hans tankar kan inspirera till eller vara en del av en lokal omställningsprocess.

Kvällens mål är att vi som deltagit skall ha fått inspiration och förståelse för vad som är viktigt på vägen mot ett mera hållbart samhälle.  Hur tänker vi själva kring såväl vår egen roll som den roll som föreningslivet skulle kunna spela för att underlätta arbetet.

Kvällens moderatorer är Håkan Lindgren och Lars Åkeson på plats i Arena Första Lång och på Zoom finns IfMs ordförande Magnus Hedenmark som önskar er varmt välkomna till en viktig caféafton.

Tid: onsdag 6 december 2023, kl. 18.00-19.30
Plats: Arena Första Lång hos Hyresgästföreningen Första Långgatan 17 B samt via Zoom
Zoom: Länk för anslutning till Zoom https://us02web.zoom.us/j/86043359979

Meeting ID: 860 4335 9979
Passcode: 586372

Inspelning: Caféaftnar och Miljöl spelas in och kan ses i efterhand på www.ingenjorerformiljon.se/medlemssida  om du är medlem.

 

Mera tankar…

Hans Abrahamsson kommer denna caféafton att utgå från vår tids stora samhällsomdaning och de komplexa samhällsproblem som följer i dess spår. Miljö- och klimatfrågor utgör tillsammans med frågan om den sociala hållbarheten exempel på komplexa samhällsutmaningar som för att hanteras kräver en medskapande medborgardialog. Det sätt på vilket problemen tar sig lokala uttryck kan bara formuleras tillsammans med dem som berörs, det gäller också för identifiering och genomförande av åtgärder. Med hjälp av aktuell förändringsteori diskuterar Hans Abrahamsson kring det civila samhällets roll i ett historiskt perspektiv liksom den roll som den medskapande medborgardialogen kan spela för att påvisa retoriska gap och kunna gå från ord till handling. Den medskapande medborgardialogen handlar om att sätta frågan i mitten, mötas på lika villkor och med ett gemensamt ansvar.

På uppdrag av Sverige Kommuner och Regioner (SKR) har en omfattande forskningsstudie justs avslutats kring dessa frågor som bland annat pekar på vikten av den roll som medskapande och medborgardialog spelar för att skapa ett socialt hållbart samhälle. Forskningsstudien finns kostnadsfritt tillgänglig för nedladdning från www.omvarldskunskap.se

Hans delar också med sig av de tankar som ventileras på olika håll när det gäller hur demokratin bättre skulle kunna värnas genom att komplettera den representativa (val)demokratin med någon slags perspektivdemokrati där medborgarnas synpunkter kontinuerligt kunde komma fram för olika frågor också mellan valen och kanaliseras in i den kommunala politiska styrningen.

 

Referenser

Abrahamsson, Hans (2018) Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog, Stockholm: Sverige Kommuner och Landsting (laddas ner från www.omvarldskunskap.se )

Tänkvärt om demokrati…

23-11-01 Kan Åland visa vägen

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med

 Lisa Wälitalo

Onsdag 1 november kl. 18.00 – 19.30

Kan Åland visa vägen mot det hållbara samhället…!

 

Lisa Wälitalo är knuten till Blekinge Tekniska Högskola och doktorerade i maj på FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development) som också förknippas till Det Naturliga Steget. Lisa har arbetat med Åland sedan 2013 och vi får en inblick i hur arbetet med att skapa ett hållbart åländskt samhälle har bedrivits, vilka hinder och frågeställningar som dyker upp och hur man jobbar vidare.

Lisas forskning har hittills lett till ett utvecklat metodstöd för den som vill leda lokalt och regionalt arbete för en hållbar utveckling. Förutom arbetet med Åland baserar sig metodstödet på aktionsforskning med tio andra kommuner och regioner under sju års tid.  Just nu pågår ett spännande arbete med att forma ett fortsättningsprojekt som kretsar kring frågeställningar som hur metodstödet och andra lärdomar kan ta snurr, få fäste och spridning i fler och fler lokala och regionala sammanhang.

 

Efter Lisas presentation kommer vi att presentera våra slutsatser från den studieresa som IfM och LfM gjorde till Åland i juni.
Därefter ges tillfälle till diskussion, frågor och svar.
Hur skulle ett framgångsrikt kapacitetsbygge som främjar ett gemensamt angreppssätt för en strategisk och systematisk omställning mot hållbarhet kunna se ut?
Vilken roll kan nätverk som Ingenjörer/Läkare/Artister för Miljön ha?
Kvällens mål är att vi alla som deltagit skall ha nått något längre i vad som är viktigt på vägen mot ett mera hållbart samhälle med hjälp av Det Naturliga Stegets metodik och strukturerade angreppssätt.

Kvällens moderatorer är Håkan Lindgren och Lars Åkeson på plats i Arena Första Lång och på Zoom finns IfMs ordförande Magnus Hedenmark.

Varmt välkomna till en, som vi tycker, intressant caféafton.

Tid: onsdag 1 november 2023, kl. 18.00-19.30
Plats: Arena Första Lång hos Hyresgästföreningen Första Långgatan 17 B samt via Zoom
Zoom: Länk för anslutning till Zoom https://us02web.zoom.us/j/88622917885
Meeting ID: 886 2291 7885
Passcode: 312940

Inspelning: Caféaftnar och Miljöl spelas in och kan ses i efterhand på www.ingenjorerformiljon.se/medlemssida  om du är medlem.

23-10-23 Auroramålet: Nu stämmer vi staten!

Auroramålet: Nu stämmer vi staten!

Anton FoleyAgnes HjortsbergDouglas Malm med flera kommer från Auroramålet och pratar om deras stämning av svenska staten och den forskning och juridik de förlitar sig på. De talar även lite allmänt om klimatkrisen och zoom:ar sen in på stämningen. 

Till MILJÖL kommer även Anders Linder, aka Kapten Zoom. Han kommer också att fokusera på stämningen

MILJÖLs motto sen starten 1996 gäller nu i allra högsta grad: “Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”
Det är med stor glädje vi hälsar dig varmt välkommen tillbaka till Scandic Grand Central.
Bästa läget för kollektivtrafikresande!  Use your brain – go by train

Till MILJÖL är alla välkomna! Du behöver varken vara artist, läkare eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner
Vi ses i Teaterbrasseriet på Scandic Grand Central mellan 17-18 för en AW.
Strax innan kl 18 går vi upp till konferensen där Anders välkomnar oss med sång

Kvällens föredrag börjar ca kl 18:15 och som vetgirig publik är ni varmt välkomna med era frågor, IRL eller via ZOOM.
The more the merrier! MILJÖL är ett socialt vattenhål för alla oss engagerade i en hållbar utveckling.
Barn är alltid välkomna! Just denna pub är era barn extra varmt välkomna!

En kort genomgång av FSSD – Framework for Strategic Sustainable Development – kommer att hållas efter föredraget.
Frågor om FSSD varmt välkomna! Vi vill sprida FSSD. Du kan hjälpa oss med det!  Hjärtligt välkommen! 

MILJÖL arrangeras av Artister för Miljön, Läkare för Miljön, Idrottare för Miljön, Ingenjörer för Miljön, Gretas Gamlingar och KlimatAktion Stockholm med hjälp av vänligt bistånd från Scandic Grand Central, Stockholm.

ANMÄLAN: per.ribbing@gmail.com