23-12-06 Hans Abrahamsson om social hållbarhet

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med
Hans Abrahamsson

 

Onsdag 6 december kl. 18.00 – 19.30

 Hans Abrahamsson om social hållbarhet och demokratisera demokratin

 

Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, som har varit verksam vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet och som gästprofessor i globala politiska studier vid Malmö Högskola, föreläser om social hållbar utveckling och demokrati.

Många kommuner har aktivt börjat arbeta med uppfyllandet av FN:s globala mål för en hållbar utveckling i alla dess dimensioner (ekonomiskt, socialt och ekologiskt) – Agenda 2030. Vikten av medborgarnas och föreningslivets delaktighet betonas av såväl de förtroendevalda kommunpolitikerna som av den kommunala förvaltningen. Hans tankar kan inspirera till eller vara en del av en lokal omställningsprocess.

Kvällens mål är att vi som deltagit skall ha fått inspiration och förståelse för vad som är viktigt på vägen mot ett mera hållbart samhälle.  Hur tänker vi själva kring såväl vår egen roll som den roll som föreningslivet skulle kunna spela för att underlätta arbetet.

Kvällens moderatorer är Håkan Lindgren och Lars Åkeson på plats i Arena Första Lång och på Zoom finns IfMs ordförande Magnus Hedenmark som önskar er varmt välkomna till en viktig caféafton.

Tid: onsdag 6 december 2023, kl. 18.00-19.30
Plats: Arena Första Lång hos Hyresgästföreningen Första Långgatan 17 B samt via Zoom
Zoom: Länk för anslutning till Zoom https://us02web.zoom.us/j/86043359979

Meeting ID: 860 4335 9979
Passcode: 586372

Inspelning: Caféaftnar och Miljöl spelas in och kan ses i efterhand på www.ingenjorerformiljon.se/medlemssida  om du är medlem.

 

Mera tankar…

Hans Abrahamsson kommer denna caféafton att utgå från vår tids stora samhällsomdaning och de komplexa samhällsproblem som följer i dess spår. Miljö- och klimatfrågor utgör tillsammans med frågan om den sociala hållbarheten exempel på komplexa samhällsutmaningar som för att hanteras kräver en medskapande medborgardialog. Det sätt på vilket problemen tar sig lokala uttryck kan bara formuleras tillsammans med dem som berörs, det gäller också för identifiering och genomförande av åtgärder. Med hjälp av aktuell förändringsteori diskuterar Hans Abrahamsson kring det civila samhällets roll i ett historiskt perspektiv liksom den roll som den medskapande medborgardialogen kan spela för att påvisa retoriska gap och kunna gå från ord till handling. Den medskapande medborgardialogen handlar om att sätta frågan i mitten, mötas på lika villkor och med ett gemensamt ansvar.

På uppdrag av Sverige Kommuner och Regioner (SKR) har en omfattande forskningsstudie justs avslutats kring dessa frågor som bland annat pekar på vikten av den roll som medskapande och medborgardialog spelar för att skapa ett socialt hållbart samhälle. Forskningsstudien finns kostnadsfritt tillgänglig för nedladdning från www.omvarldskunskap.se

Hans delar också med sig av de tankar som ventileras på olika håll när det gäller hur demokratin bättre skulle kunna värnas genom att komplettera den representativa (val)demokratin med någon slags perspektivdemokrati där medborgarnas synpunkter kontinuerligt kunde komma fram för olika frågor också mellan valen och kanaliseras in i den kommunala politiska styrningen.

 

Referenser

Abrahamsson, Hans (2018) Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog, Stockholm: Sverige Kommuner och Landsting (laddas ner från www.omvarldskunskap.se )

Tänkvärt om demokrati…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *