240306 Resilient livsmedelsförsörjning

Ingenjörer för Miljön Väst och Chalmersska Ingenjörsföreningen Väst
inbjuder till CaféAfton med

Gunnar Rundgren och Martin Berg

Onsdag 6 mars kl. 18.00 – 19.30

Hållbar och resilient livsmedelsförsörjning!

Överproduktion – miljöpåverkan – arbetsvillkor -matsvinn – övervikt

Stadsnära odling – stadsdelsväxthus

Gunnar Rundgren har arbetat med de flesta sidor av ekologiskt jordbruk. 1977 startade han Torfolk Gård, pionjär inom ekologisk odling och livsmedelsförädling, där han bodde och verkade till 2008. 1985 var han en av grundarna av KRAV och dess första ordförande och sedermera verksamhetsledare till 1992 samt även ordförande för den internationella samarbetsorganisationen för ekologiskt lantbruk,  IFOAM, 2000-2005. Ikväll ger Gunnar sin syn på hur livsmedelsförsörjningen kan bli hållbar och resilient både i Sverige och globalt. Tvärtom de dominerande uppfattningarna präglas jordbruket av överproduktion, särskilt av spannmål vilket i sin tur driver ökad animaliekonsumtion (särskilt av kyckling och gris), stort matsvinn, övervikt, ökad bioenergi från jordbruket, låga livsmedelspriser och en snabb utslagning av jordbrukare i både Nord och Syd. Samtidigt som effektiviseringen av jordbruket har varit enorm är arbetsvillkoren för både bönder och lantarbetare mycket dåliga jämfört med andra grupper och jordbrukets miljöpåverkan är mycket stor

Martin Berg, planeringsledare på Stadsnära Odling, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad, ger en överblick över stadens arbete med att skapa fler möjligheter för göteborgarna att odla och ökad produktion av mat på stadens mark, från odlingslåda till hektar. Han kommer även prata självförsörjningsgrad, medskapande, stadsdelsväxthus, spillvärme, stadsbonden, Lilla Änggården, Modellodlingen på Angereds Gård, tillsammansodlingar, testbäddar och samverkan

Gunnar Rundgren medverkar på Zoom från Uppsala liksom René Mortensen från Karlstad. Martin Berg och kvällens moderator Håkan Lindgren är på plats i Arena: Första Lång i Göteborg.

Tid: onsdag 6 mars 2024, kl. 18.00-19.30.

Plats: Hyresgästföreningen ARENA: Första Lång Första Långgatan 17B i Göteborg samt via Zoom
Zoom-länk för anslutning till Zoom https://us02web.zoom.us/j/86249738364

Mötes-ID: 862 4973 8364
Lösenkod: 188136
Inspelning: Caféaftnar, MiljöPubar och Miljöl spelas in och kan ses i efterhand på  https://ingenjorerformiljon.se/medlemssida/ om du är medlem.

Mera om kvällens talare

Gunnar Rundgren: De bärande principerna för en hållbar livsmedelsproduktion är ett cirkulärt livsmedelssystem som bygger på betydligt mer slutna kretslopp av näringsämnen och organiskt material, återkoppling mellan djurhållning och växtodling och mellan livsmedelskonsumtionen och landskapen som producerar maten vi äter. Lika viktigt som de planetära gränserna är de lokala kretsloppen. På det stora hela vet vi redan mycket väl hur man skall driva ett hållbart jordbruk – problemet är att det inte är lönsamt. Förändringen innefattar också en förändrad syn på mat från att vara produkter som säljs och köps och som innehåller kvantifierade näringsämnen till att vara uttryck av relationer mellan människa och natur och mellan människor.

Gunnar Rundgren arbetade mycket under perioden 1996-2012 med global utveckling av ekologiskt lantbruk där han lett projekt i bland annat Östafrika, före detta Jugoslavien och Sydostasien med uppdragsgivare som FN-organen UNEP, UNCTAD och FAO, Världsbanken och Sida. Han gör konsultuppdrag och föreläser för ideella organisationer, företag och offentlig sektor. Gunnar är ledamot av Kungliga Skogs och Lantbruksakademin. Han har skrivit ett antal böcker, senast Den stora ätstörningen 2016, Kornas planet 2020 och Det levande 2023. Gunnar bloggar på  http://tradgardenjorden.blogspot.com/ och på engelska på https://gardenearth.substack.com/ .

 

Du blir medlem i Ingenjörer för Miljön och stödjer vår verksamhet genom att swisha 100 kr till 123 255 4699 och ange namn, e- post och mobilnummer.  https://ingenjorerformiljon.se/ 

Du kan också bli medlem i Chalmersska Ingenjörsföreningen  https://avancez.se/vast

Våra samarbetsorganisationer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *