7 mars Cykeln, hälsan och stadsplaneringen i det framtida Göteborg

Under denna caféafton kommer, läkaren och forskaren Leo Stockfelt från Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin att berätta om hälsoeffekter av att cykla i stället för att åka med fossildrivna fordon. Det gäller då att ta hänsyn till luftföroreningar, motionseffekter av att röra sig aktivt och också risker för trafikolyckor. Därefter tar Malin Månsson vid. Hon är cykelplanerare vid Trafikkontoret i Göteborg och vet allt om planering för framtidens cykeltrafik. Johan Ljung från Sportson kommer att beskriva hur cykelbranschen kan bidra till utvecklingen med olika typer av cyklar och innovativa former av tillgång till cyklar. Kvällens moderator är Anders Roth vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. Han är också ansvarig för trafikfrågor i projektet om fossilfritt Västra Götaland. Som vanligt kommer auditoriet att vara inbjudet till en avslutande diskussion.

Caféafton 7 mars, 2018 på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44. Dörrarna öppnar 1730 för möjlighet till fika. 1800-1930 äger själva mötet rum.