2019 var ett år fullt av spännande event och tillfällen att ses och diskutera miljöfrågor och framtiden. I länkarna kan du läsa om vad som gjorts i de olika lokalföreningarna.