Medlemsinformation från Ingenjörer för Miljön december 2020 *)

Bäste IfM-medlem, detta märkliga år 2020 är snart till ända. Ingen har kunnat undgå att påverkas av pandemin och dess konsekvenser. Som jag nämnde redan i somras finns det i all bedrövelse också fina värden som gör sig påminda i händelseutvecklingen: uthållighet, hjälpsamhet och respekt för varandras säkerhet. Kanske att vissa arbetsuppgifter blir uppskattade på ett nytt sätt. Självklarheter får ett annat värde.  Kopplingen till vår miljö, vårt klimat och de ökande hoten är tydlig. Vi måste ompröva och värdera vår syn på naturen och planeten, på rättvisa villkor för alla människor på jorden och inse hur beroende vi är av att ekosystemen är intakta. Stanna upp och begrunda.

Något positivt

Det är intressant att notera att Boris Johnson, som leder den konservativa regeringen i Storbritannien, nu sätter ner foten och vill se ett slutdatum för försäljning av fossildrivna bilar. Han är inte ensam att ta initiativ. Jacinda Adern, premiärminister i Nya Zeeland, har utlyst klimatnödläge. Fler och fler politiker inser att de måste agera och inte enbart reagera. Det finns också städer, företag och organisationer som konkret tar ställning. Sanningssägare som Greta Thunberg får stort medialt genomslag, som nyligen i DN. Men det vore orättvist att förvänta sig att hon ensam kan peka på lösningarna. Där måste vi alla hjälpas åt. Vi bär alla på en del av lösningen. Mångfalden är en styrka.

IfM:s roll

Som ideell förening har IfM möjlighet att skapa opinion, synliggöra kunskapsbärare och bidra till diskussion, förståelse och att fokus i debatten hamnar på rätt ställe. Under många år har vi ordnat caféaftnar i Göteborg och Miljöl i Stockholm. Många event görs nu tillgängliga på webben, vilket faktiskt ger den fördelen att restider minskar och det blir möjligt att följa olika föredragningar oavsett ort. Självklart går annat förlorat när mötena inte längre är fysiska, men Corona-pandemin ska inte pågå i evighet.

Dina tankar är värdefulla

Det är värdefullt att fånga upp alla goda idéer och att du som läser detta känner att det är enkelt att bidra med synpunkter och goda förslag till tematiskt innehåll. Ingenjörer har ett särskilt ansvar för att de tekniska vägvalen inte bidrar till resursuttag ur jordskorpan, inte leder till ökad energianvändning eller till ökad social eller ekonomisk orättvisa. Tekniken måste också fungera i ett demokratiskt sammanhang, där den underordnas andra värden.

Om 2021

Planering pågår inför 2021 och de event som då ska genomföras. I skrivande stund finns det några detaljer som ska redas ut och vi uppdaterar verksamheten på hemsidan www.ingenjorerformiljon.se och på Facebook. Så håll utkik!
Har du en fråga till årsmötet ska den vara styrelsen tillhanda senast i januari 2021. Välkommen att höra av dig!

Stöd oss gärna. Swishnumret är 123 255 4699.

För 2021 är medlemsavgiften 100 kr.  Varje bidrag är välkommet! Ange ditt namn och din epostadress i meddelande-texten så att vi kan hålla dig uppdaterad. Du kan naturligtvis även använda PG 6449227-5 för inbetalning.

Vänliga hälsningar och ett Gott Nytt 2021
Christer Owe, ordförande
christer.owe@gmail.com

 *) Detta är årets fjärde medlemsinformation – hör gärna av dig om det är något du vill kommentera eller föreslå.