Miljöpolitik och styrmedel, 2 december 2020

Tomas Kåberger, professor i förnybar energi, Chalmers, medlem i Klimatpolitiska rådet och Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet gästar Ingenjörer för Miljön för att diskutera miljöpolitik och styrmedel.

Anmälan på sidan https://forms.gle/vyxVjW7uDhyb1nzv8

Klimatpolitiska rådet lämnade våren 2020 sin rapport, https://www.klimatpolitiskaradet.se/rapport-2020/, som innehöll rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen. Rapporten försvann lite i Coronatider. I maj skrev rådet en debattartikel, https://www.klimatpolitiskaradet.se/pressrummet/klimatpolitiska-radet-skriver-pa-dn-debatt/, och i juni ett brev till regeringen om en återhämtningspolitik som leder mot klimatmålen, https://www.klimatpolitiskaradet.se/pressrummet/brev-till-regeringen-om-en-aterhamtningspolitik-som-leder-mot-klimatmalen/. Nu är det kanske lite lugnare i rådet tills man tillsatt ny ordförande den 1 januari?

Efter flera år av stöd har sol- och vind-el blivit ekonomiskt konkurrenskraftiga och börjat konkurrera ut stora termiska anläggningar för elproduktion. Det stängs nu kol- och kärnkraftverk i flera länder i världen och förespråkare för dessa teknologier hävdar, på olika sätt, att marknaden styr fel och att dessa kraftverk ”behövs” av olika skäl. Man kan fråga sig om kärnkraften är nödvändig för en fossilfri, svensk, elproduktion? https://research.chalmers.se/publication/517394 

Thomas Sterner har i många år talat om att staten måste skaffa incitament för att styra så att samhället blir mer hållbart. Politiken måste också ha en klart utstakad väg så att företag i sina långtidsinvesteringar kan ta med utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. PREEM avbröt sin ansökan att få utöka produktionen av fossilt bränsle. Har vi nu äntligen fått se vändpunkten där företagen kan räkna in framtida klimatmål och samhällsförändringar i sina prognoser när de gör sina investeringar?

Detta är ett Zoom webbseminarium med Ingenjörer för Miljön, IfM, 2020-12-02, kl 18:00-19:30 och de som anmält sig får en Zoom-länk någon dag innan.