Caféafton med Ingenjörer för Miljön onsdag 3 februari 2021 kl 18.00 via Zoom.

Martin Hultman, docent i vetenskaps-, teknik- och miljöstudier vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers kommer att tala om olika former av klimatförnekelse tillsammans med 

Kirsti Jylhä, fil.dr. i psykologi. Disputerade vid Uppsala universitet 2016 med avhandlingen: Ideological roots of climate change denial: Resistance to change, acceptance of inequality, or both? Vilken är psykologin bakom klimatförändrings-förnekelse? Fokus var mera specifikt att utforska vilka de ideologiska variabler är, som hjälper till att förklara variansen i individers benägenhet att tro bland annat att mänskliga aktiviteter orsakar förändringar i klimatsystemet med negativa konsekvenser. 

Klimatvetenskapliga forskningsresultat har i över 30 år varit tydliga med att klimatförändringarna kommer att omskapa vårt hem jorden på ett fundamentalt sätt. Förändringarna igår, idag och framöver innebär stora påfrestningar för livet på jorden såsom vi känner det. Ju tidigare och kraftfullare vi reagerar, desto mindre effekter blir det. Trots detta klara och tydliga budskap har det gjorts för lite och görs än idag inte i närheten av vad som skulle behövas, varför? Detta är vad Martin Hultman och Kirsti Jylhä kommer att tala om på IfM:s caféafton onsdag 3 februari 2021. 

Du måste anmäla dig på Google Formulär http://bit.ly/2Wnm37A eller till e-post akeson@mbox300.tele2.se alternativt lars.akeson.lerum@gmail.com senast kl. 12.00 den 3 februari. Vi skickar en Zoom-länk till dig under eftermiddagen samma dag. Med länken följer även anvisningar om hur du ansluter dig till Zoom. Här finns info om programmet: https://ingenjorerformiljon.se/lokalforeningar/ifm-vast/

Du kan bli medlem i Ingenjörer för Miljön och stödja vår verksamhet genom att swisha 100 kr till 123 255 4699 och ange namn, adress och gärna e-post och mobilnummer.