5 sept Seminarium om översvämningsrisker i Göteborg

Klimatrisker- vad kommer efter sommarens värme, torka och bränder?
Extremt väder – regn, högt vattenstånd och översvämningar?

Nyligen har Göteborgs kommun föreslagit en ny del av Översiktsplan – Tillägg för … Läs mer

7 nov Hur kan vi snabbare utveckla hållbara transporter?

Växthusseffekten –  Hur skall vi nå tvågradersmålet?
Vilka utmaningar finns för mobilitets- och transportindustrin? Föredrag och diskussion med Per Gyllenspetz.

”Räcker det med att sätta eldrift i bilarna? Nej. Det … Läs mer