7 nov Öka farten mot hållbara transporter

Kan en radikal minskning av utsläppen ske inom mobilitets- och transportindustrin?

Föredrag och diskussion med Per Gyllenspetz.

”Räcker det med att sätta eldrift i bilarna? Nej. Det här ämnet handlar … Läs mer