14 april: Cirkulär ekonomi – Föredrag av Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen

Välkommen till Miljöl Uppsala – Uppsalas miljöpub
Cirkulär ekonomi – Föredrag av Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen samt ordförande i Romklubben

Tid: Torsdagen den 14 april 2016, 19.00-20.30,
Miljöpub från kl. 18.00.
Arr: Ingenjörer för Miljön (IFM) i samarbete med Sveriges Ingenjörer, Naturskyddsföreningen och Scandic Uplandia.