Lennart Söder

Professor i Elektriska Kraftsystem, KTH, Lennart Söder, författare till rapporten “På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige” kommer och talar på MILJÖL måndag 25 april.
Till MILJÖL är alla engagerade och intresserade av en hållbar utveckling hjärtligt välkomna. En behöver varken vara artist eller ingenjör – en behöver inte ens gilla pilsner 🙂

Tid: 25 april, kl 17.00 – 20.00

Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm