7 april Åland – ön som tar Det Naturliga Steget mot ett hållbart och bärkraftigt samhälle

 

Tid: onsdag 7 april 2021, kl. 18.00-19.30

Plats: digitalt möte via Zoom

Anmälan: senast onsdag 7 april kl. 09.00 på Google Formulär  http://bit.ly/3kUog5R  eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com

​Parlamentet på Åland, lagtinget, och Ålands landskapsregering gick under 2014, i linje med de fyra hållbarhetsprinciperna, in för en gemensam strävan mot ett till fullo hållbart åländskt samhälle senast år 2051. I myllan av lagtingets beslut växte en gräsrotsrörelse fram i form av ett nätverk som fick namnet bärkraft.ax. I den här processen skapades idén om ett bärkraftigt samhälle, på fredens öar, där alla kan blomstra. Idén är numera hela Ålands vision. Ett förverkligande skulle innebära ett samhälle som ingen människa ännu upplevt.  Hemsidan är värd ett besök www.bärkraft.ax

Kvällens gäst och föreläsare är Micke Larsson, som är huvudsekreterare i nätverket bärkraft.ax. Micke kommer att berätta om hur de fyra hållbarhetsprinciperna använts, vilka framsteg och utmaningar som har dykt upp så här långt samt reflektera kring fortsättningen.

Kort inledning av Christer Owe, ordförande i Ingenjörer för Miljön, om öarna som förebild och vad Ålands exempel kan betyda för hållbarhetsarbetet.