23-11-01 Kan Åland visa vägen

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med

 Lisa Wälitalo

Onsdag 1 november kl. 18.00 – 19.30

Kan Åland visa vägen mot det hållbara samhället…!

 

Lisa Wälitalo är knuten till Blekinge Tekniska Högskola och doktorerade i maj på FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development) som också förknippas till Det Naturliga Steget. Lisa har arbetat med Åland sedan 2013 och vi får en inblick i hur arbetet med att skapa ett hållbart åländskt samhälle har bedrivits, vilka hinder och frågeställningar som dyker upp och hur man jobbar vidare.

Lisas forskning har hittills lett till ett utvecklat metodstöd för den som vill leda lokalt och regionalt arbete för en hållbar utveckling. Förutom arbetet med Åland baserar sig metodstödet på aktionsforskning med tio andra kommuner och regioner under sju års tid.  Just nu pågår ett spännande arbete med att forma ett fortsättningsprojekt som kretsar kring frågeställningar som hur metodstödet och andra lärdomar kan ta snurr, få fäste och spridning i fler och fler lokala och regionala sammanhang.

 

Efter Lisas presentation kommer vi att presentera våra slutsatser från den studieresa som IfM och LfM gjorde till Åland i juni.
Därefter ges tillfälle till diskussion, frågor och svar.
Hur skulle ett framgångsrikt kapacitetsbygge som främjar ett gemensamt angreppssätt för en strategisk och systematisk omställning mot hållbarhet kunna se ut?
Vilken roll kan nätverk som Ingenjörer/Läkare/Artister för Miljön ha?
Kvällens mål är att vi alla som deltagit skall ha nått något längre i vad som är viktigt på vägen mot ett mera hållbart samhälle med hjälp av Det Naturliga Stegets metodik och strukturerade angreppssätt.

Kvällens moderatorer är Håkan Lindgren och Lars Åkeson på plats i Arena Första Lång och på Zoom finns IfMs ordförande Magnus Hedenmark.

Varmt välkomna till en, som vi tycker, intressant caféafton.

Tid: onsdag 1 november 2023, kl. 18.00-19.30
Plats: Arena Första Lång hos Hyresgästföreningen Första Långgatan 17 B samt via Zoom
Zoom: Länk för anslutning till Zoom https://us02web.zoom.us/j/88622917885
Meeting ID: 886 2291 7885
Passcode: 312940

Inspelning: Caféaftnar och Miljöl spelas in och kan ses i efterhand på www.ingenjorerformiljon.se/medlemssida  om du är medlem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *