Hej.

Jag heter Christer Owe och är ny ordförande för Ingenjörer för Miljön sedan årsmötet 2019. Jag har varit med i programrådet i IfM Väst i många år och har arbetat med miljö och hållbar utveckling på heltid sedan 1998.

Det jag vill bidra med handlar om att utveckla formerna för det som IfM så framgångsrikt arbetat med under flera år: föreläsningar, seminarier och studieresor kring teman och lösningar som tydligt bidrar till en hållbar utveckling och som kan inspirera till efterföljd.

Styrelsen ska tillsammans med våra programråd i Stockholm, Uppsala och Göteborg (och gärna på fler ställen) göra vad vi kan för att bli ännu bättre på att sprida relevant kunskap och involvera fler personer i det som många av oss ser som avgörande för framtiden. Allt sker på ideell basis.

Om du vill delta, medverka eller stödja verksamheten är du mycket välkommen. Vi siktar också på att utveckla olika organisatoriska samarbeten för att nå längre med det vi gör. Det räcker att vara intresserad av en hållbar utveckling och att du vill knyta an till vårt sätt att arbeta. Yrke, titel eller arbetsplats är inte lika viktigt som vad du bär med dig av tankar, idéer och möjligheter.

Välkommen att höra av dig!