Basinkomst för en hållbarare ekonomi?
Bakgrund och erfarenheter

Zoom-möte 5 november kl. 18.00-19.30

Dagens ekonomiska system med ständig tillväxt och växande klyftor i inkomst och möjligheter är inte hållbart. Basinkomst (Medborgarlön) skulle kunna medverka till att utjämna ekonomiska klyftor, öka det personliga handlingsutrymmet och öka tillfredsställelse och trygghet i livet. Den skulle också kunna stärka lokalsamhället och öka hållbarheten. Covid-19 har på ett oväntat sätt ökat intresset för basinkomst.

Simon Birnbaum forskar och undervisar huvudsakligen inom fältet politisk filosofi, politiska idéer och välfärdsstatens framtid med fokus på socialt medborgarskap, rättvisa och hållbarhet. Institutet för framtidsstudier har i dagarna givit ut en rapport med Simon som huvudförfattare: ”Basinkomstens nya våg: Lärdomar av medborgarlönsexperiment i välfärdsstater”. Simon är docent i statsvetenskap och lektor vid Södertörns högskola. Under de senaste åren har han bl.a. varit verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Hoover Chair of Economic and Social Ethics, Stein Rokkan Centre for Social Studies, SCAS (Uppsala), och Stockholm Resilience Centre.

Lena Stark är sedan många år en stark förespråkare för basinkomst. Hon har varit med och grundat organisationen Basinkomst BIEN Sweden och Basinkomstpartiet. Lena kommer bl.a. att visa på samstämmigheten mellan målen i FN:s Sustainable Strategic Goals och basinkomst, vilket är grunden för en internationell NGO: Mission Possible 2030.com/

Du måste anmäla dig på https://bit.ly/2HZ9mvP eller till akeson@mbox300.tele2.se senast kl. 12.00 den 5 november. Vi skickar en Zoom-länk till dig under eftermiddagen samma dag. Med länken följer även anvisningar om hur du ansluter dig till Zoom. Här finns info om programmet: https://ingenjorerformiljon.se/lokalforeningar/ifm-vast/