PlasterVetandets Värld

För att kunna hantera problemen med mikroplaster i naturen måste vi veta mer. Vi ska få svar på några frågor och diskutera vad som kan göras.  Kerstins OHpresentation  Bethanies OHpresentation

Cafeafton 160907

  • Varifrån kommer mikroplasterna?
  • Reningsverkens möjligheter att hantera mikroplaster? Vad innehåller avloppsslammet?
  • Hur stor är exponeringen av miljön och hur ser det ut över tid?
  • Effekter på biologiska system?
  • Vad vet man om exponering av människa?
  • Vad kan vi göra?

Vi kommer att få kvalificerad hjälp med dessa frågor: Kerstin Magnusson, ekotoxikolog vid IVL Svenska Miljöinstitutet  Kerstins OHpresentation

Bethanie Carney Almroth, docent vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet   Bethanies OHpresentation

Moderator är Mats Sandberg, professor vid Avd för medicinsk kemi och cellbiologi, Sahlgrenska akademin

Kvällen avslutas med dialog mellan föreläsarna och med auditoriet.

Anmälan senast den 5 september till Björn Fagerberg (bjorn.fagerberg@wlab.gu.se)                          

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan för att om möjligt matcha behovet med rätt lokal.

Aktiviteten anordnas av Ingenjörer för Miljön www.ingenjorerformiljon.se

i samarbete med Läkare för Miljön, www.lakareformiljon.se och Ekocentrum www.ekocentrum.se