27 mars, Stockholm: Mattias Goldmann, VD Fores och Sveriges Miljömäktigaste

Nu har ett nytt, ambitiöst förslag på klimatlag lämnats över av regeringen till riksdagen. Under våren kommer propositionen att behandlas, men redan nu finns skäl att syna regeringens förslag. De senaste kvartalen har svensk klimatpåverkan åter ökat medan uppmärksamheten för klimatfrågorna minskat och klimatskeptikerna fått ökat utrymme.
På denna MILJÖL ger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores och regerande Mäktigast i Hållbarhetssverige, en introduktion till klimatlagen. Han lanserar de 5 vanligaste misstagen i klimatkommunikation och bjuder in dig och alla medverkande att medverka i ett nytt klimatsamtal.
Per Ribbing inleder helt kort med det nyutvecklade, vetenskapligt publicerade verktyget för en strategisk hållbar utveckling (FSSD), vilket Artister för miljöns och Ingenjörer för Miljöns engagemang och arbete vilar på.
Puben håller denna gång till i Fores nya lokaler på Kungsbroplan 2, vilket ger billigare och garanterat ekologisk pilsner, men kräver föranmälan.
Dela, tipsa, sprid och anmäl dig och dina vänner! Till MILJÖL är alla välkomna oavsett dina förkunskaper i frågan. Du behöver varken vara ingenjör eller artist – du behöver inte ens gilla pilsner.
Vänligen anmäl dig senaste den 24 mars.
Välkommen!

När: Måndag 27 mars kl 17.00 – 20.00

Var: Tankesmedjan Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm