2 nov. Hamnen växer – i Falköping!

flygfoto_2014 ContainerL
Skaraborg Logistic Center – en förutsättning för andras framgång.  Se referat http://christerowe.se/?p=7302

Julas effektiva och hållbara logistikarbete gav företaget utmärkelsen “Årets logistikinsats” förra året. Man flyttade bl.a. gods från lastbil till tåg och lyckades reducera CO2-utsläppen med 97 procent.
Framgången hänger samman med etableringen av Skaraborg Logistic Center, SLC, ett viktigt nav för gods i Falköping.

En grundläggande tanke har varit se Skaraborg som en möjlighet för Göteborgs Hamn att växa och fungera som en “Dryport” för omlastning m.m.

Godstransporter kommer att finnas kvar även i ett klimatsäkrat samhälle. Exemplet SLC illusterar på flera sätt hur industrin, myndigheter och övriga berörda behöver agera för att optimera transporter och logistik, utan att förlora flexibilitet och konkurrenskraft. Vi möter Rickard Bergqvist, professor i regional logistik vid Handelshögskolan i Göteborg, som berättar om SLC ur forskarens synvinkel, samt Leif Bigsten, ansvarig för SLC från Falköpings kommun, som till stor del kan ta åt sig äran av det långsiktiga arbetet för att etablera och utveckla SLC som en regional nyckelresurs. cafeafton-161102-inbjudan
Christer Owe har sammanfattat seminariet på ett utmärkt sätt     http://christerowe.se/?p=7302