2024 Sustainable Sweden Tour

Sustainable Sweden Tour

I maj 2024 genomförs en två veckor lång studieresa kallad Sustainable Sweden Tour (SuS Tour). Deltagare är sakkunniga från olika delar av världen, som alla är intresserade av ekokommunkonceptet. Vi kommer att färdas från världens äldsta ekokommun Övertorneå i norr till Karlskrona i söder!

Vi som genomför Touren är en liten förening kallad Sustainable Sweden. Huvudsyftet med föreningen är att bygga broar till andra länder kring hållbar utveckling i allmänhet men med särskilt fokus på hållbar lokal utveckling och ekokommuner. Alla vi som arbetar inom föreningen har under lång tid haft relationer till andra länder kring hållbar utveckling. Föreningen bildades 2000 och har under årens lopp genomfört uppemot trettio SuS Tours liknande det som vi genomför i maj. Vi har också varit engagerade i ett antal hållbara projekt i länder som Chile, Etiopien, Kenya och USA. Läs mer om oss på vår hemsida: www.sustainablesweden.org.

Sedan några år har vi ett intensifierat samarbete med Sekom (Sveriges ekokommunförening) och BTH (Blekinge Tekniska Högskola) kring arbetet med att bygga upp ett globalt on-line baserat kompetenscentrum för ekokommuner kallat ”Ecomuna”. Sekom är en naturlig samarbetspartner inte minst då våra värdkommuner under våra studieresor i regel är ekokommuner. BTH är idag navet i det forskningsnätverk som finns knutet till konceptet FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development) som också är en vital del av konceptet Ekokommun 5.0 som är det koncept som ofta används internationellt. Under ett antal år har BTH bedrivit ett forskningsprojekt där FSSD implementerats i ett tiotal svenska kommuner/regioner. Flera av de kommuner som deltagit är också värdkommuner i vår SuS Tour i maj. Inom ramen för Ecomuna har vi bl a genomfört ett antal workshops kring ekokommuner där FSSD och BTH’s projekt presenterats. Vår SuS Tour i maj ska därför ses som en fortsättning på arebetet med Ecomuna. Många av deltagarna är också direkt involverade i arbetet med att bygga upp egna pilotprojekt i det egna landet.

Eftersom ett av våra syften med våra SuS Tourer är att skapa en mötesplats mellan Sverige och andra länder

vill vi den här gången också bjuda in svenskar, utöver värdkommunerna, att ta del av erfarenheterna både från Sverige och andra delar av världen.

Ni hittar programmet på följande länk: https://www.sustainablesweden.org/?page_id=2513&lang=en

För svenska deltagare erbjuds också möjligheten att delta under bara någon dag.

Om ni är intresserade kontakta:

Barbro Kalla, info@barbrokalla.se, 070 – 683 04 27

eller undertecknad

Torbjörn Lahti

Ordf. Sustainable Sweden

Email:       torbjorn.lahti@esam.se

Tel.           070 – 33 66 963

 

Studieresa 2019. Ny klimatsmart teknologi i Mälardalen.

Inbjudan studieresa 2019

AnmälanStudieresa2019

Reseberättelse studieresa 2019

Inbjudan till studieresa 14 till 15 juni 2019 med Ingenjörer och Läkare för Miljön.

Vid avslutningen av förra årets succéartade studieresa på Västkusten lämnades bollen över till oss i Mälardalen för en eventuell fortsättning på sviten av studieresor i samarbete mellan systerföreningarna IfM och LfM. Nu har en arbetsgrupp under vintern knåpat med ett program som inte är helt spikat men ändå så pass färdigt att vi anser oss kunna bjuda in de ärade medlemmarna till årets upplaga. Deltagarantalet är begränsat till 30, främst p gr a båttransportkapacitet. Turordning i tid gäller.

Program

Fredag 14 juni.

Vi startar från parkeringen vid Södertälje Syd med avfärd kl 08. Vi åker i 2 minibussar samt ett par privatbilar. Flera hotell och vandrarhem finns i centrala Södertälje för de som kommer långväga. Annars finns ju pendeltåget från Stockholm. Det går flera bussar mellan Centrum där hotellen ligger och Södertälje Syd. Pendeltåget går också, men tyvärr måste man byta i Södertälje Hamn

 

Askölaboratoriet…

Ligger på Askö söder om Trosa och drivs av Stockholms Universitet. Vi åker med turbåtar från Uttervikshamnen kl 09. Forskningschefen Tina Elfwing har lovat att guida oss runt och informera om pågående forskningsprojekt. Vi medför kaffe och lunch och beräknas vara åter vid Uttervikshamnen 12.30 varefter vi hastar vidare till…

Scania i Södertälje.

En av de stora tillverkarna av lastbilar, bussar och fasta motorer med världsomspännande verksamhet. Man har en stor forsknings- och utvecklingsavdelning inriktad på bl a miljövänliga transporter, förarens miljö och artificiell intelligens. Det är en stor ynnest att vi får komma in och ta del av utvecklingsidéerna som har stor betydelse för att skapa ett hållbart samhälle där transportbehovet blir fortsatt stort.

 

Övernattning på Sigtunastiftelsen.

En klosterliknade anläggning med ljusrosa byggnader med rosengård, bibliotek, vackra sällskapsrum, kapell och meditationsrum. Se vidare: sigtunastiftelsen.se   God middag och information om stiftelsen som har en omfattande kulturell verksamhet. Eventuellt liten kvällsmusik.

 

Lördag 15 juni.
Avfärd vid 9-tiden. Var och en betalar för övernattning och middag.

Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Det pågår ett försök att rena avloppsvatten från sjukhuset från framför allt läkemedelsrester med ozon. Projektledaren Josef Järhult informerar och demonstrerar. Eventuellt medverkar också tillverkaren Ozonetech.

SLU i Ultuna.
Eventuellt hinner vi med ett besök på Sveriges Lantbruksuniversitet där många ur miljösynpunkt intressanta forskningsprojekt äger rum.

Bee Urban.

På taket på det omfattande kontorskomplexet Garnisonen på Östermalm i Stockholm finns en stor stadsodling. Där äter vi lunch och får en demonstration av stadsodlingen.

 

Avslutning cirka 15.30 på Centralen i Stockholm.

Anmälan på bifogade blankett senast 15 maj.

Anmälningsavgift 800 per person, vilket täcker hyra av minibussar, kaffe, lättlunch på fredagen, båttransporter och visningsavgift på Askö och Bee Urban. Till detta kommer övernattning, middag och lunch på lördagen, cirka 1500 per person.

Välkomna till en spännande studieresa i fagraste försommartid!

 

Sven Blomqvist LfM   och   Pelle Sunnercrantz Ifm

070-5336277                      070-6440077