6/9 Bensin från luft och vatten: Hur går det till ?

Cafeafton170906

Bensin från luft och vatten: Hur går det till och kan det bli konkurrenskraftigt?

Caféafton på Ekocentrum 17-09-06  kl.17.30-19.30  Maria Grahn_elektrobränslen_2017-09-06

Man kan skapa  bränslen från vätgas och koldioxid med hjälp av el, så kallade elektrobränslen. Man kan skräddarsy olika slags kolväten och få en slutprodukt som går att blanda med de bränslen vi redan har. Försök görs runt om i välden. I Sverige förs diskussioner kring var det kan byggas anläggningar. Projektet Liquid Wind är ett initiativ här i Västsverige.
Maria Grahns forskning handlar om fördelar och nackdelar med olika slags metoder att framställa elektrobränslen. Detta är en intressant möjlighet för att kunna komplettera biodrivmedel, så att världens odlingsbara marker räcker till att göra världens transportsektor fossilfri. Elektrifiering är viktig och kommer med stor sannolikhet att dominera transporter i städer och mellan större städer.
Men det är en stor utmaning att elektrifiera flyg, sjöfart och långväga godstransporter på väg. Förnybara bränslen kommer att behövas som komplement till el. Utmaningen med biodrivmedel är tillgång på mark. Elektrobränslen ihop med biodrivmedel skulle kunna lösa utmaningen.

Maria Grahn forskar på Chalmers, inom området energisystemanalys. Hennes fokus är på drivmedel, energisystem, biomassa, minskade koldioxidutsläpp och bränslen producerade från koldioxid och vatten med hjälp av el.

.Maria-Grahnliten

Vi vill gärna ha en anmälan för vår planering, senast 5 september till Ragnar Jönsson, ragnar.ingemar.jonsson@gmail.com  eller 0705-28 10 86