5 okt. Sotenäs – Ledande i Sverige på utveckling i samverkan med lokalt näringsliv?

symbioscenter leif-andreassonLiten
Sedan flera år är Sotenäs kommun drivande bakom den lokala samverkan som av forskare ofta kallas Industriell Symbios. Genom nära samverkan med befintligt näringsliv och entreprenörer utvecklas den lokala industrin, arbetsmarknaden och ekonomin. När många talar om behovet av en bred samverkan lyckas Sotenäs förverkliga idéerna. En milstolpe var invigningen av Symbioscentret i december 2015. Leif Andréasson, en av arkitekterna och eldsjälarna bakom satsningen, berättar ikväll om hur processen sett ut, vilka nyckelfaktorerna är för framgång och hur fortsättningen ser ut. Vi får också lyssna på satsningarna Rena Hav och Smögenlax.
Introduktion: Christer Owe.