1/11 Är det längre försvarbart att sprida avlopps slam?

Caféafton på Ekocentrum 1 nov  kl.17.30-19.30

BareselLiten Erik-OdenLiten Cafeafton171101

Christian Baresel, föreståndare på Sjöstadsverket, presenterar verksamheten vid Sjöstadsverket, forskningsdelen i Stockholms storsatsning på vattenrening

”Vi arbetar med många saker, uppströmsarbete,  rening av läkemedelsrester, rening till återanvändning av avloppsvatten, slamhantering, bättre rening för städerna med användning av membranteknik, emissioner av växthusgaser från reningen och slamhantering, m.m.

Vi har kört en del tester med fosfor-utvinning, men vi har inga preferenser gällande metod.”
C-green  C-green utvecklar ett nytt energieffektivt koncept, “Zero Energy | HTC”, för förkolning, rening och hygienisering  av våtmassa, t ex avlopps slam, som har potential revolutionera slamhanteringen och möjliggöra utvinning av fosfor med ett minimum av föroreningar. Enkelt uttryckt är HTC, Hydro Thermal  Carbonisation, en modern ”kolmila”. Erik Odén, Vd, demonstrerar och berättar.