DET INNOVATIVA BOHUSLÄN: VAD HÄNDE SEDAN?

Rapport från studieresan 15 till 16 juni 2018 med Ingenjörer och Läkare för Miljön.

Som många gånger tidigare träffades vi på macken vid Olskrokstorget i Göteborg. Med samma otvungna disciplin som alltid kom vi, alla 24 deltagare iväg i god tid, transporterade i två minibussar (bränslesnåla HVO-dieslar) och två gasbilar.

Fredag 15 juni

Kollektivhuset Stacken på Teleskopgatan i Bergsjön (www.stacken.org )

Vi tog hiss och trappor upp till 5:e våningen i niovåningshuset där vår guide Dan-Eric Archers hälsade oss välkomna in i husets samlingslokal. Huset tillhör miljonprogrammets (1968-69) prefab betongelementhus och förutom i Bergsjön finns ytterligare ett 10-tal liknande hus i Frölunda. Göteborgshem ägde huset från början men beslutade att bygga om huset till ett kollektivboende. Chalmers var med och planerade huset och de första hyresgästerna flyttade in 1980. I början av 2000-talet bildade hyresgästerna en ekonomisk förening som tog över ägandet av huset. I huset finns 35 lägenheter och där bor nu 55 vuxna och 25 barn.Huset har renoverats stegvis med värmeväxlare (2009), isolering av vinden (2013), nya fönster (1994 och 2016), isolerad fasad/yttervägg och inbyggda balkonger som bildar ett yttre klimatskal (2017), se bilder.

Euro Passive House Institute (EuroPHit, www.europhit.eu ) har krav på 15 kWh/m2/år uppvärmd boyta. Det är lite vanskligt att jämföra Boverkets krav på 55 kWh/m2/år eftersom Boverkets krav även inkluderar varmvattnet medan EuroPHit endast räknar uppvärmd boyta. Enligt EuroPHits regelverk ligger Stacken under 20 kWh/m2/år. Det är en anmärkningsvärd reducering av energiförbrukningen för uppvärmning man har lyckats med. Utgångsvärdet var 145 kWh/m2/år som reducerades till 75 kWh/m2/år efter första fönsterbytet, installation av värmeväxlare samt vindsisolering (U-värde 0,079 W/m2/⁰K) för att nu slutligen minskas till mindre än 20 kWh/m2/år efter bytet till de nya passivhusfönstren (PHI-fönster) med U-värde på 0,7 W/m2/⁰K och det nya klimatskalet med ytterväggens U-värde på 0,102 W/m2/⁰K. Notera att ytterväggens isolering är i mineralull och inte i något brandfarligt material.

Huset har solpaneler (PV) på tak (verkningsgrad η = 14,5 %) och fasader (η = 6,4 %) på totalt 1800 m2 PV-yta. Elförbrukningen för hela huset är mindre än 10 MWh/år! Omräknat till elförbrukning per vuxen person blir det 182 kWh/år! Observera att för att bli EuroPHit-certifierat hus så får man inte räkna in egenproducerad solenergi från solpaneler.Kôstar det nåt? Jo, men inte så mycket tack vare alla boende som har hjälpt till och smarta upphandlingar. Själva byggnationsdelen kostade 10,5 miljoner kr som fördelades på totala byggdelen 56 %, på fönster 26 % och fasad isolering på 6 % samt övrigt. Finansieringen är ett lån i EKO-banken på 12,5 miljoner kr samt bidrag från Energimyndigheten på en tredjedel av totalkostnaden. Man räknar med 30 års återbetalningstid. Totalkostnaden blev 350 EUR/m2 uppvärmd boyta. På hemsidan www.stacken.org finns en intressant presentation av omvandlingen av miljonprogrammets stjärnhus Stacken till ett PHI-certifierat passivhus.

Vi tackade Dan-Erik Archers för en intressant presentation och hoppade in i våra bussar/bilar för transport till vår studieresas nästa stopp i Agnesberg