IfM Stockholm

IfMs lokala verksamhet i Stockholm är under uppbyggnad och drivs f.n. av Magnus Hedenmark (magnus@reprofit.se) och Gunnar Farm (gunnar.farm@elfarm.se).

IfM stöttar också MiljÖl som drivs av Per Ribbing och Artister för Miljön.

Kommande event

Tidigare event

25 april -MILJÖL - Avgift & Utdelning

För fossil avgiftning av Sverige och världen. Henrik Petrén,…

4 maj - Cafeafton - Det är klokt att förbjuda slamspridning NU!

Magnus Hedenmark är miljötoxikolog och har arbetat med kemikalielagstiftning,…

28 mars - MILJÖL- Delad energi är dubbel energi

Ingrid Westman, VD för Friendly Building, talar om energidelning,…