IfM Stockholm

IfM Stockholm har ordnat MILJÖL, vår egen miljöpub, i 20 år. MILJÖL anordnas sista måndagen i varje månad och dit vi bjuder in intressanta föreläsare och debattörer. Samtidigt har du chansen att knyta nya kontakter och dricka KRAV-öl. MILJÖL tar vanligen plats på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Puben startar vid 17-tiden i baren  och presentationerna börjar ca kl 18. MILJÖL ett öppet forum för talare och publik med dialog, frågor och funderingar.

OBS! Du behöver inte vara ingenjör och du behöver inte dricka pilsner! /IfM Stockholmsavdelningen.

För mer information om kommande evenemang i Stockholm, vänligen klicka här.

Nedan finner du information om tidigare MILJÖL i Stockholm.

Tidigare evenemang

25 november MILJÖL: We Don’t Have Time

David Olsson är medgrundare av We Don’t Have Time där han är aktiv som COO. Han sitter även i tankesmedjan Global Utmanings styrelse och har bakgrund som kommunikatör och skribent … Läs mer

21 oktober – MILJÖL GoClimateNeutral

Cecilia Lindén är medgrundare till GoClimateNeutral, ett socialt företag som skapades 2017 med enda syfte att hjälpa så många som möjligt att leva ett klimatneutralt liv och därmed vara med … Läs mer

Elmarknaden förtjänar en bättre debatt

En trygg elförsörjning kräver åtgärder!

Den svenska elmarknaden kommenteras allt oftare i tidningar och politiska debatter, tyvärr oftast ur ett problemperspektiv t.ex. som ”Stoppa stängningen av Ringhals 1 eller 2”, … Läs mer

Pär & Pers Klimatskola, MILJÖL 29 april

MILJÖLs motto –
“Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.” – förstärks på puben den 29 april med kloka ord ur Havamal:
“Bättre börda … Läs mer

Studieresa 2019. Ny klimatsmart teknologi i Mälardalen.

Inbjudan studieresa 2019

AnmälanStudieresa2019

Reseberättelse studieresa 2019

Inbjudan till studieresa 14 till 15 juni 2019 med Ingenjörer och Läkare för Miljön.

Vid avslutningen av förra årets succéartade studieresa på Västkusten … Läs mer

18 februari Miljöl “Operation Klimatproblemet” – Kirurgen som hjälper svensk miljöteknik förändra världen.

För elva år sedan häpnade Stockholmsläkaren Jan Rapp när han förstod vad svensk ingenjörskonst utvecklat. Sedan dess har han fått samma utmärkelse som Christer Fuglesang, på egen hand stoppat trafikupphandlingar … Läs mer

28 jan Världens första klimatpositiva Miljöl.

Världens första klimatpositiva meny

Kaj Török är Informations- och hållbarhetschef för MAX Burgers, som är Sveriges mest lönsamma restaurangkedja och som dessutom alltid har hamnat etta i sin bransch i … Läs mer

9 sept Aktion Valet 2018

Det är viktigare än någonsin att bevaka frågor om klimat och miljö inför valet.

Styrelserna för Ingenjörer för Miljön   och Läkare för Miljön   har därför utformat brev som skickas Läs mer

27 aug El-Flyg på batteri inget trolleri

 

Utvecklingen av eldrivet flyg lyfter!
Att flyga är mer energieffektivt än du tror!
• Mauritz Andersson, Uppsala universitet
• Gustav Wiberg, Katla Aero
Det kommer nu nya typer av energisnåla … Läs mer

7 maj Metallresursernas roll i framtiden och förhållandet mellan gruvindustrin, miljön och samhället, miljöpub i Uppsala

Metallresursernas roll i framtiden och förhållandet mellan gruvindustrin, miljön och samhället

Föredrag av: Katarina Persson Nilsson, Fil. dr. malmgeologi, Ämnesråd, Näringsdepartementet, Enheten för företag och företagande.

Bakgrund: Metaller … Läs mer

23 april Miljöl med NMC nätverket för hållbart näringsliv

När NMC bildades var det ett av yrkesnätverken kopplade till Det Naturliga Steget, precis som AfM och IfM. Då hette nätverket Näringslivets Miljöchefer.
Kristina AtKisson är nuvarande Generalsekreterare för Nätverket … Läs mer

5 mars MILJÖL fyller 22 år

Citykonferensen
Malmskillnadsgatan 46
5 mars kl 17-20
Professor Karl-Henrik Robèrt, hjärnan bakom FSSD – Framework for Strategic Sustainable Development – inleder vårt firande och Micke Larsson, Åland, talar om hur
Läs mer

Måndag den 29 jan. Stockholm MILJÖL – starkaste starten någonsin!

Stockholm 20180129 Kl 17-20

97hh_MILJL29jan--1

”En certifiering som underlättar att anställa fler ICA Jerry”

Kung Saga Förening tar fram en certifiering med stöd av SIS, Standardisering i Sverige. Projektet är ett … Läs mer

Program MiljÖl Stockholm 2017:

 • 28 augusti: Forskningen bakom Det Naturliga Stegets strategiska verktyg – Karl-Henrik Robèrt grundare och chief-scientist i The Natural Step.
 • 25 september: MILJÖL firar energirevolutionen med Lise! Energipolitiske talespersonen Lise Nordin (MP).
 • 23 oktober: MILJÖL Fossil Free Fe from SE, Helén Axelsson.
 • 27 november: Att flyga på el kan aldrig va’ fel, Mauritz Andersson.

Program MiljÖl Stockholm 2016:

 • 25 april. Är ett Sverige med 100 % förnybar el möjligt? Läs mer
 • 30 may. Run For Your Life – Lisa Färnström, Läs mer
 • 30 augusti. Charlotte Eisner, VD, Charge Amps, Läs mer
 • 14 september. Tema klimat med Pär Holmgren och Staffan Lindberg, Läs mer
 • 26 september. Renault Nordic, Läs mer
 • 24 oktober. Mobility Motors (med provkörning), Läs mer
 • 28 november. Göran Adlén (årets talare 2014), Läs mer

Program MiljÖl Stockholm 2015:

 • 14 januari. Karl-Henrik Robert, det Naturliga steget. Uppträdande av Rebecca Petersson.
 • 9 februari: Alan AtKisson, Sustainability.
 • 11 mars: Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet och chef för Swetox.
 • 27 april: Svante Axelsson och Anima Templi
 • 25 maj. Helle Herk-Hansen från Vattenfall Helle presenterade Vattenfalls hållbarhetsarbete med fokus på miljöområden som klimat och resurseffektivitet. Elmopedturnéns Staffan Lindberg uppträdde.

Program MiljÖl Stockholm 2014:

 • 27 januari. Irene Oskarsson (KD).
 • 31 mars. Matilda Ernkrans (S).
 • 28 aptil. Anita Brodén (FP).
 • 26 maj. Johan Hultberg (M)
 • 10 december: Ekologiskt – är det logiskt?
  Charlotte Bladh André, ordförande i Organic Sweden
  Inger Källander, senior advisor, sekreterare i Organic Sweden
  Johan Ununger, VD Saltå Kvarn

Program MiljÖl Stockholm 2013:

 • 28 januari. Peter Morath från OKQ8 berättade om satsningen på laddstationer för elbilar.
 • 4 mars bjöd Inger Källander och Pär Holmgren på en föreställning om naturens mirakel.
 • 25 mars berättade Jonas Oldmark från Det Naturliga Steget om FSSD (DNS Framework).
 • 29 april var Mia Nordström från Vattenfall på plats och berättade om Sustainable Cities.
 • 27 maj. Mikael Eriksson från Mobility Motors berättade om nyheter från elbilsmarknaden.
 • 26 augusti. Andy Rietschel från konsultföretaget Easycharge talade om elbilar.
 • 30 september. Roger Tiefensee (C)
 • 21 oktober. Åsa Romsom (MP)
 • 25 november. Jonas Sjöstedt (V)

Program MiljÖl Stockholm 2012:

 • Den 22 oktober: Filmen Underkastelsen. Regissör Stefan Jarl, professor Åke Bergman och skådespelare Eva Röse berättade om filmens budskap och dagens kemikaliesituation.
 • Den 24 september: Markus Robért berättade om CERO-modellen
 • Den 27 augusti: David S. Miller från Climate Reality Project: An Inconvenient Truth
 • Den 28 maj: Annika Helker Lundström, VD för Svensk Vindenergi, talade om vindkraftens möjligheter.
 • Den 23 april: Magnus Hedenmark, ekotoxikolog och medförfattare till boken “Den flamsäkra katten”, talade om spridningen av miljögifter i dagens samhälle.
 • Den 26 mars: Nissan Leaf med Jenny Spets Wojarski, kommunikationschef på Nissan Sverige och Mikael Eriksson från Mobility Motors i Bromma. Efter presentationer och frågor följde provkörning i bilen med reg.nr: NO FUEL
 • Den 05 mars: Vertical Wind med Björn Hellström.
 • Den 30 januari kom VD för Saltå Kvarn, Johan Ununger och talade om:
  “Att skapa samhällsvärde – företagens nya roll”
  Inställningen att det som är bra för företagen är bra för samhället, är inte längre en självklarhet. Nu måste vi vända på steken om vi vill bli långsiktigt framgångsrika som företagare. Nu gäller istället att det som är bra för samhället är bra för företaget. Vi kommer alltmer att bli bedömda och belönade med avseende på den nytta vi gör i samhället.

Program MiljÖl Stockholm 2011:

Den 28 november kom Ingrid Eckerman, ordförande i Läkare för Miljön och talade över ämnet Minskad läkemedelsanvändning – En nödvändig men omöjlig åtgärd?”
Idag vet vi alltmer om läkemedlens väg till naturen och de effekter de orsakar djur, växter och andra organismer. Däremot vet vi mycket lite om hur de tillsammans med andra kemikalier kan skada människors hälsa. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård (folkhälsomål 6) bör skydda patienterna från icke nödvändiga kemikalier. Detta ligger också i linje med en giftfri miljö (miljömål 4) och läkaretikens ”bota, lindra, trösta – men aldrig skada!” Däremot ligger det inte i linje med dagens finansiella system som bygger på konsumtion.

Oktober 2010: Anna Forslund från Världsnaturfonden WWF berättade om Water Footprint
I många delar av världen är vatten långt ifrån en självklarhet. Anna Forslund från Världsnaturfonden berättar om vatten som resurs och verktyget water footprint som en metod för att spåra vår vattenanvändning. Hur mycket av det vatten som förbrukas i Sverige har egentligen sitt ursprung i områden där vatten är en mer begränsad resurs? Genom att inventera både direkt och indirekt vattenanvändning är water footprint ett verktyg för hållbar utveckling.

Miljöl i september ägde rum på Svanen St Paulsgatan 6 och  Jackie Bergman talade om
The Economics of Happiness (in English – no subtitles).
Globalisering innebär avreglering och marknadsanpassning.Detta gynnar transnationella företag på bekostnad av lokalt och nationellt självbestämmande. Ofta förväxlas globalisering med internationell samverkan. Filmen beskriver åtta aspekter av globaliseringen som eliminerar möjligheterna att skapa ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Den visar även vad vi kan vinna genom ”Lokalisering

Hösten börjar med MiljÖl redan den 29 augusti! Då kom Martin Hedberg och talade omKlimat, ett “Wicked Problem”.
Hur ser en meteorolog på vår tids största, och mångdimensionella
dilemma:  Att hantera de olika möjligheter/problem som  redan finns och som uppstår beroende på hur vi hanterar klimat- och andra miljöfrågor?

30.05 Då Prof. Olle Häggström från Uppsalainitiativet kom och höll föredrag.

Bland klimatforskare och klimatförnekare, både i Sverige och internationellt (allra främst i USA) finns högljudda opinionsbildare som inte drar sig för att förvränga vetenskapen i syfte att bagatellisera klimathotet. Vad är det som driver dem, och hur bör de bemötas? Dessa frågor behandlas av Olle Häggström, som är professor i matematisk statistik på Chalmers, ledamot i KVA och IVA, och en av skribenterna bakom den folkbildande klimatvetenskapsbloggen Uppsalainitiativet.
Mer detaljerad inbjudan: Klicka på MiljÖl30maj

16.05 hade vi EXTRA MILJÖL på Högberga Gård på Lidingö med
ANDERS WIJKMAN som talade om sin nya bok: Den Stora Förnekelsen.
Samhällsmodellen om konstant materiell tillväxt bygger
bland annat på föreställningen att naturens skafferi än oändligt stort. Tilltagande resursbrist, främst olja och rent vatten, en utarmning av naturkapital och viktiga tjänster från ekosystemen samt pågående klimatförändring oroar allt fler.
Mer info om mötet: EXTRA MILJÖL (Du måste klicka TVÅ ggr för att nå informationen)

26.04 talade  Jan-Erik Nowacki och Martin Forsén intressant om värmepumpar i ett extra långt MiljÖl till kl 2100.

28.03 handlade MiljÖl om Ekologisk mat från Middagsfrid  och deras satsning på Solvatten! Presentatör Victor Theander.
Länk: Middagsfrid om klimatsmart mat 110329[1] eller se på
www.middagsfrid.se

28.02 Mathias Ohlsson kom från Vagga till Vagga och presenterade Biochar (biokol).

31.01: Åsa Stenborg från DNS presenterade DNS´ramverk och deltagarna fick tillämpa koncepter i arbetsgrupper.