Torsdag den 25 jan. Uppsala MILJÖL, Peter Ridderstolpe, Hur kan vi kretsloppsanpassa våra avlopp i Uppsala?

Uppsala 2018-01-25 kl 19.00

Hur kan vi kretsloppsanpassa våra avlopp i Uppsala? Hur ser framtidens VA-lösningar ut?

Föredrag om samhällets avloppshantering hålls av Peter Ridderstolpe som är verksam vid Water Läs mer

Onsdag den 28 feb. Uppsala MILJÖL, Thomas Lennerfors, Hållbarhet ur ett etiskt perspektiv

Uppsala 2018-02-28 kl 19.00

”Hållbarhet ur ett etiskt perspektiv. Erfarenheter från utbildning i yrkesetik vid Uppsala universitet.”

Föredrag av Thomas Lennerfors, universitetslektor och docent i industriell teknik, Uppsala universitet.

Föredraget … Läs mer

28 februari, Uppsala: Solceller på taket – varför går inte solcellsrevolutionen fortare?

Välkommen till Miljöl Uppsala tisdagen den 28 februari på Scandic Uplandia (Dragarbrunnsgatan 32).
Tema: Solceller på taket – varför går inte solcellsrevolutionen fortare?
Jonas Nordström, projektledare för Uppsala Solenergiprojekt
Föredrag … Läs mer