29 augusti – MILJÖL- Per Bolund & Paris

MILJÖL firar 26 ½ med Per Bolund som talare. Per kommer att prata om Klimatpolitikens utmaning:
från dagens miljöbakslag till utsläppsminskningar i linje med Parisavtalet.
Det är med stor glädje
Läs mer