VIRTUELLT & VIRUSFRITT! Anmälan här: https://forms.gle/g3rCPYvAsZQ6fFDJ6

Grundaren av Det Naturliga Steget; Karl-Henrik Robèrt, är sedan 2002 professor vid Blekinge Tekniska Högskola. Där har han tillsammans med professor Göran Broman byggt upp en avdelning för Strategisk Hållbar Utveckling. 30 personer koordinerar där ledande internationell forskning inom området, har forskarutbildning, kläcker doktorander, driver Mastersprogram, webbaserad utbildning, samt arbetar med bolag och kommuner världen över. Karl-Henrik kommer berätta om hur verksamheten har utvecklats under senare år, samt om en interaktiv webbaserad videokurs i Strategisk Hållbar Utveckling som nu finns tillgänglig i en betaversion som du gärna får pröva.

1989 grundade Karl-Henrik organisationen Det Naturliga Steget, en organisation med syfte att slå en bro mellan forskning och beslutsfattande i hållbarhetsfrågor. Metodiken som Karl-Henrik initierade arbetet med har vidareutvecklats och spridits världen över. Med Karl-Henrik som primus motor har man fortsatt den modell som han grundade i Sverige, att systematiskt moderera en lärprocess mellan universitet bolag, kommuner, och samhällssektorer, för att genom förbättrad strategisk överblick förena systematisk hållbar utveckling med god affärsutveckling. Ledare lär sig att sätta sin egen verksamhet i relation till hållbarhet för hela biosfären, liksom att gradvis närma sig målbilder där man är del av lösningen för biosfären, snarare än del av problemet.

Ingenjörer för Miljön, Artister för Miljön, Läkare för Miljön, Psykologer för Miljön är alla delar av DNSY – Det Naturliga Stegets Yrkesnätverk.

Till MILJÖL är alla välkomna! Du behöver varken vara artist eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner 🙂 MILJÖLs motto sen starten 1996 gäller i allra hösta grad: ”Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”

Karl-Henrik börjar tala kl 18. Anmälan här: https://forms.gle/g3rCPYvAsZQ6fFDJ6

MILJÖL arrangeras av Artister för Miljön och Ingenjörer för Miljön tillsammans med Sveriges Ingenjörer

Hjärtligt välkommen! Vi ses måndag 30/3 kl 18:00 i den virtuella världen Zoom, som inte har något att göra med allas vår folkkära och hållbara Kapten Zoom, den evige Artisten för Miljön: Anders Linder.
En Zoom-länk kommer att mailas ut till alla anmälda samma dag. Så till denna första virtuella pub måste du faktiskt anmäla dig.

Huruvida du väljer att dricka en kall Corona hemma under puben eller inte är helt upp till dig – men jag ber ändå att få påminna om den gamla klassiska historien om amerikansk öl:
What’s the similarity between American beer and making love in a canoe?