IfM Uppsala

IfM Uppsala anordnar regelbundet MILJÖL med spännande teman och talare. Evenemangen anordnas på Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32. Gå gärna med i Facebook-gruppen ”Ingenjörer för Miljön” för att få inbjudningar till våra evenemang. För mer information om kommande MILJÖL i Uppsala, vänligen klicka här.

Nedan finns information om tidigare MILJÖL i Uppsala.

Tidigare evenemang

Program MILJÖL 2017

  • 28 februari, Uppsala: Solceller på taket – varför går inte solcellsrevolutionen fortare?

Program MILJÖL 2016

  • 14 april: Cirkulär ekonomi – Föredrag av Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen.
  • 10 maj, Uppsala: Solel och prosumenten. Hemmagjord el åt alla!
  • 14 september, MILJÖL Uppsala: Tema klimat med Pär Holmgren och Staffan Lindberg.
  • 14 april: Cirkulär ekonomi – Föredrag av Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen.

13 oktober 2015

Tema: Aktuell forskning om vindkraft – vertikalaxlad vindkraft mm.

Föredrag av Hans Bernhoff, professor i elektricitetslära – Institutionen för teknikvetenskaper, elektricitetslära, Uppsala universitet
Arr: Ingenjörer för Miljön i samarbete med Naturskyddsföreningen i Uppsala, Sveriges Ingenjörer och Scandic Uplandia

4 november 2014

Tema: Ny klimat- och miljöpolitik för Uppsala kommun.

Talare:Maria Gardfjell, kommunalråd, Miljöpartiet.

7 september 2014
“Några reflektioner om de klimatpolitiska utmaningarna. “ Bo Kjellén, Uppsala.

Bo Kjellén var under flera år Sveriges chefsförhandlare i de globala klimatförhandlingarna. Han ledde en del av de internationella förhandlingarna om FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och hade en nyckelroll i förhandlingarna om Kyotoprotokollet. Kjellén var även ordförande i de internationella förhandlingarna om    FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) som antogs 1994. Bo Kjellén är för närvarande rådgivare vid bl a Stockholm Environment Institute.

2 september 2014
Tema: klimatet och morgondagens cykling.
* “Klimatförändringen – vad säger IPCC och vad måste göras?” Presentation av Pär Holmgren, meteorolog och klimatexpert.
* Klimataktion Uppsalas klimatdiplomering av lokala politiker Klimataktion Uppsala gjorde tidigare under 2014 en enkät med klimatfrågor till kandidaterna till kommunfullmäktige i Uppsala. Resultatet av enkäten publicerades i Uppsala Uppsalatidningen 2014-06-19 och på http://klimataktion.se/lokalorganisationer-2/uppsala/klimatenkat-till-uppsalas-kommunpolitiker/ De topprankade politiska kandidaterna i respektive parti kommer att diplomeras vid kvällens Miljöl.
* Modeller och idéer om utvecklingen av morgondagens cyklar. Presentation av Anders Svernsjö, innovatör och illustratör.

3 juni 2014

Tema: Uppsalas dricksvatten – är det bättre eller sämre än vi tror? Två perspektiv på vårt viktigaste livsmedel.
Medverkande: Sven Ahlgren, planeringschef vid Uppsala Vatten och Dennis Svanborg, företagare och vattenbehandlingsexpert

1 april 2014
Tema: Hållbar trafikplanering – vad är det?
Föredrag av Kristina Nyström Trivector Traffic, f.d. utredare Knivsta kommun

4 mars 2014
Tema: “Hälsans väg”- en gång- och promenadväg utmed länsväg 255 från Uppsala till Vassunda. Föredrag av Ylva Dahlström, ordförande i intresseföreningen för “Hälsans väg”

7 januari 2014
Plats:    Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala
Tema: Att köra elbil på vindkraft – är det att åka på en blåsning?
Per Ribbing, Doktorand, Ångströmlaboratoriet och Ingenjörer för Miljön

3 september 2013
Tema: Uppsalas klimatarbete
Uppsala kommuns klimatstrateg Björn Sigurdson berättade om Uppsalas prisbelönta klimatarbete och det pågående klimatprogrammet (2012-2016). Kommunalrådet Stefan Hanna (C) kompletterar med ett politiskt perspektiv på klimatarbetet.