Det naturliga steget

Hållbar utveckling handlar enligt Det Naturliga Steget om att vi måste hitta vägar att tillfredställa våra grundläggande behov (uppehälle, skydd, delaktighet, sysslolöshet, kärlek, förståelse, kreativitet, identitet och frihet) på ett

Läs mer