Entries by miljo

25 April årsmöte i föreningen

Kallelse till årsmöte IfM

Datum: 2018-04-25, kl.18.00

Plats: Miljöbron, Anders Carlssons gata 7,  417 55 Göteborg

 

DAGORDNING

  1. Årsmötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Val av justeringsperson
  5. Fråga

Läs mer

Det naturliga steget

Hållbar utveckling handlar enligt Det Naturliga Steget om att vi måste hitta vägar att tillfredställa våra grundläggande behov (uppehälle, skydd, delaktighet, sysslolöshet, kärlek, förståelse, kreativitet, identitet och frihet) på ett

Läs mer