7 nov Hur kan vi snabbare utveckla hållbara transporter?

Växthusseffekten –  Hur skall vi nå tvågradersmålet?
Vilka utmaningar finns för mobilitets- och transportindustrin? Föredrag och diskussion med Per Gyllenspetz.

”Räcker det med att sätta eldrift i bilarna? Nej. Det här ämnet handlar om vad vi möter i den nödvändiga svängen mot mer hållbara sätt att åka och frakta. Vi är mitt inne i en förändringstid med många nya teknologier och möjligheter. Industrier, forskningsmiljöer och städer som har kreativitet och mod kan ta ledning i arbetet genom den stora kurvan. Hur många fler 2 tons rullande privatvardagsrum och upplevelsemaskiner skall vi producera i den tunna ekosfären vi lever i? Vad kan vi köra på asfalten i stället? Vilka rullande lösningar kan realiseras i mycket högre tempo? En ekologiskt och socialt hållbar utveckling för rullande transporter?

Sätt fart, våga misslyckas, vi har inget val, stupet närmar sig”

Per Gyllenspetz är fristående konsult och inspiratör med inriktning på hållbara transporter. Tidigare bl a designer och innovatör på Volvo Cars och har samarbetat i en lång rad uppdrag med industrin och forskningen. https://www.yachtandcar.se/